12 marca 2018

Oferta pracy

PrzedmiotOligofrenopedagogika
Termin składania dokumentów2018-03-24
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin24
Opis

Praca w charakterze nauczyciela wspomagającego w oddziale ogólnodostępnym(klasa 1 do której uczęszcza uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm). Wskazane dodatkowo kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej. Praca w w pełnym wymiarze godzin.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołyPubliczna Szkoła Podstawowa nr 29
MiastoOpole
Kod pocztowy45-284
AdresSzarych Szeregów 1
PowiatOpole
Gminagmina miejska Opole
Telefon77 4559355
E-mailpsp29@psp29.opole.pl