9 stycznia 2019

Oferta pracy

PrzedmiotJęzyk angielski
Termin składania dokumentów2019-01-31
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin4
Opis

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła:
1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się:
a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, lub
4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego lub
5) studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności języka angielskiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) w specjalności języka angielskiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
6) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II, lub
7) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia I lub II, lub
8) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia I lub II.

Typ szkołyPrzedszkole
Nazwa szkołyPubliczne Przedszkole nr 26
MiastoKędzierzyn-Koźle
Kod pocztowy47-232
AdresBolesława Śmiałego 5
Powiatkędzierzyńsko-kozielski
Gminagmina miejska Kędzierzyn-Koźle
Telefon774834023
E-mailpp26@kedzierzynkozle.pl